Hyra

Hyra

En stor del av våra produkter går att hyra. Genom att hyra produkterna ges möjlighet att säkerställa behov och funktion i er verksamhet. Dagshyran motsvarar 1% av produktens bruttopris.
Ex. Produktvärde: 50 000 kr ger en hyra på 500 kr/dag. Minsta debitering är 3 dagar, minst 900 kr.

Ej rengjord produkt debiteras med 450 kr för tvätt vid återlämnandet.

Köp av hyrd produkt

Vid köp av hyrd produkt kan den tidigare erlagda hyran reduceras från aktuellt pris.
Ex. Produkt med aktuellt pris 50 000 kr har hyrts i 25 dagar, då hyran skall övergå i köp.
25 dagar x 500 kr = 12 500 kr utgör delbetalning av produkten. Restvärde: 37 500 kr.

RF-System AB | © 2023 All rights reserved