Produktutveckling

Kreativ produktutveckling ligger i vårt DNA

Företaget RF kom till genom att dåvarande ägare såg att det med smartare produkter skulle gå att effektivisera arbetet hos uppdragsgivarna. Den första tiden handlade det framför allt om utrustning för förläggning av kabel men efterfrågan ökade snabbt och allt fler intelligenta lösningar såg dagens ljus.

Nära samarbete med våra slutkunder.

Under alla år har ett nära samarbete med våra kunder varit grunden i produktutvecklingen. Vi har ofta fått förslag och förfrågningar som vi har kunnat utveckla till nya eller förbättrade produkter. Vi testar alltid våra nya produktidéer mot användarna vilket ofta leder till nya förslag och nya infallsvinklar. När en produkt börjar närma sig slutsteget ber vi våra testpiloter, som är entreprenörer, att använda den nya produkten i fullskaletest under en längre tid. Först efter slutgodkännande kommer den nya produkten in i sortimentet.

En hel värld av utveckling

Under senare år har vi fått 6 systerföretag, spridda över hela världen, som erbjuder ett oslagbart brett sortiment. Bland dem kan vi hitta ”pärlor” i sortimentet som efter tester på hemmaplan kan komma in i vårt bassortiment. Det är också flera systerföretag som uppskattar våra svensktillverkade produkter.

RF-System AB | © 2023 All rights reserved