HD-Skopor

Kabelskopa i profil HD SK2

Ger ett kabelschakt med perfekt lutande sidor

Tack vare skopans utformning gör du kantkorrigeringen direkt och sparar två grävrörelser vid grävning av smala diken.
Skopan finns från 60 liter för S40, upp till 420 liter för S70/B27.
Taket byggs för att täcka en tiltrotators gripkolvar.

Produktinformation

Se relaterade produkter

RF-System AB | © 2022 All rights reserved