Järnväg

Slipersutläggare med knäppare för fastclip

Slipersutläggare med knäpparmodul CLF RUS 33

Hanterar slipers från upplag eller vagn till utlagd fastknäppt slipers under räls

Med knäpparmodulen (CLF) som hanterar Fastclip FC och FE befästningar knäpps slipersen fast mot rälsen i samma moment som utläggningen.
Slipersutläggaren säljs även utan knäpparmodulen, då läggs slipersen på ballastbädden och knäpps fast med manuell befästningsanordning.

Tillbehör:

Avståndsmätare (laser) med lampsats för för korrekt utläggning av slipers

Järnvägsbygget blir 25% effektivare!

Spara in på personal och skapa en säker arbetsplats. Endast maskinförare och enstaka markpersonal behövs för byggnation av järnvägen. Konceptet passar bra i trånga utrymmen där tillfartsvägar inte kan byggas eller utrymme saknas för arbetsmaskiner bredvid spåret. Vid användande av denna metod undviks att köra med maskiner i den färdiga ballastbädden.

Filmer

Se relaterade produkter

RF-System AB | © 2023 All rights reserved