Borstar

Sopvals SKB

Sopvals och ballastvals är du redo för många uppdrag

Sopvalsen fungerar utmärkt till att sopa snö i till ex tempel spårområden. Den är också utmärkt till att borsta grus, sten, löv och lera från hårda ytor. Den går även att få med fäste för lastare. För maskiner från 1 till 20 ton. Lager och drev ingår vid köp av lös vals.

Maskinkrav:
Oljeflöde minst 50 l/min
Oljeflöde vid snösopning: 70-80 l/min

** Avser en motor, vid två motorer: Flöde 110-150 l/min.

Tillbehör:

Maskinfäste AGS SKB, Ballastvals, Gavel

Filmer
Produktinformation

Se relaterade produkter

RF-System AB | © 2023 All rights reserved